OUR SERVICES

Future Food Lab / Food Maker Space / Pilot plant

บริการเช่าใช้ Lab เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

Click Here

Analysis Service

บริการวิเคราะห์

Click Here

Lab Equipment Service

บริการเครื่องมือ

Click Here

Rental Service

บริการเช่าสถานที่

Click Here

News

ประกาศอัตราค่าใช้บริการ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศอัตราค่าใช้บริการ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Click Here

แบบฟอร์มขอรับบริการ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบฟอร์มขอรับบริการ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
Click Here

Short Course 🔥🔥: Food Science and Technology for Non-Food Scientists 🧁🍱🥫🔬

ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว Short Course จากคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.  : Food Science and Technology for Non-Food Scientists เรียนรู้ไปกับวิทยาศาสตร์การอาหารที่อยู่รอบตัวเรา  ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้งานจริง  ได้ความรู้แบบอัดแน่นพร้อมลงมือทำ เหมาะกับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เรียนเสาร์-อาทิตย์ (online – onsite) เริ่ม 29 ตุลาคม – 27

Read More »

FoodInnnopolis Innovation Contest 2022 Demo Days

Book Your Calendar !!! 7 – 9 ตุลาคม 2565 นี้ เตรียมพบกับงานใหญ่ระดับประเทศของชุมชนนวัตกรรมอาหารที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว  ร่วมลุ้นและเชียร์การแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารรอบชิงชนะเลิศประดับประเทศ ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 รุ่น (รุ่นมัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป)  ในโครงการ  “FoodInnnopolis Innovation Contest 2022

Read More »